Vad är viktigast i ett förhållande?

De flesta svarar nog att kärlek är det absolut viktigaste i en relation. Förutom detta krävs det tillit, förtroende och trygghet – i alla fall om det handlar om ett lyckat och långvarigt förhållande. Går det då att konkretisera den röda tråden i fungerande parrelationer? Vi reder ut saken här nedan.

Att få vara sig själv

Om man inte får tid för sina egna intressen kan det uppstå spänningar. Det är positivt om ni båda brinner för något så att ni har tid att vara självständiga, men även för att utvecklas. Bara för att ni lever i ett förhållande så betyder det inte att ni måste spendera varje minut ihop. Olikheterna brukar dessutom leda till att ni fortsätter att vara nyfikna på varandra.

Tillit till din partner

Att ni kan lita på varandra i vått och torrt är a och o. Förutom kärleken sinsemellan behövs det även ett förtroende när ni spenderar tid utan varandra. Det kan ta tid att bygga upp tillit, men relationerna som varar längst inkluderar egenskaper som ärlighet, pålitlighet, samt förmågan att be om förlåtelse.

Glädje och lycka

Skratt förlänger livet och detta kan även appliceras på romantiska relationer. Det går självklart inte att vara lycklig hela tiden, men att sträva efter glädje är positivt i sig. Det är även en bra måttstock då du bör ha fler glada perioder jämfört med negativa sådana.

Enligt en undersökning som genomfördes under Corona pandemin framkom det att de flesta par fortsatte att vara lyckliga, trots den ökade isoleringen och mer tid i hemmet. Den pekade även på att starka relationer till viss del blev ännu bättre.

Sex

Fysisk närhet är en av grundpelarna av en relation. De flesta vill tillfredsställa varandra, men även njuta på ett mer intimt sätt. Här är det viktigt att skapa tid för tillfällen för sex, även om vardagen kan vara stressig och monoton. Att ha sex gör livet roligare, men du kommer också närmare din partner rent känslomässigt.